Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques. (LMT)

Grup de Materials Nanoestruturats

Group of Nanostructured Materials

(2017 SGR 292)

Departament de Física , UAB

 

 

   


 


Persona responsable

 

Santiago Suriñach Cornet  (Santiago.Surinyach@uab.cat)

 

LMT, Departament de Física, Edifici Cc, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra

 

Tel  935811657;  fax 935812155

 

LMT@uab.cat

 

www.lmt.uab.cat

 

  

Index


Línies de recerca

Les línies de recerca del grup s’emmarquen dins la línia prioritària del Pla de Recerca i Innovació “Recerca en nanociències i nanotecnologies”.

L’activitat actual del grup està basada en l’obtenció i caracterització de nous materials utilitzant tecnologies avançades, en particular l’estudi de les propietats bàsiques de materials funcionals nanostructurats, bàsicament magnètics i estructurals. Estudiem en profunditat la correlació entre les propietats estructurals, resultants de la tècnica de nanostructuració, i les propietats físiques (mecàniques o magnètiques). Això permet modificar les propietats dels materials per a noves aplicacions o processos. Les principals línies de recerca es detallen a continuació:

 

Index


Research Lines

 The current research activity of the Group is based on the obtention and characterization of novel materials using advanced technologies, particularly focussing on the study of the basic properties of nanostructured functional, mainly magnetic and structural, materials. We study in depth the correlation between the structural properties, resulting from the nanostructuring technique, and the physical properties (e.g., magnetic or mechanical). This allows tailoring the material properties for specific applications or new processes. The main research objectives of the group can be summarized as follows:

Index


 

Components del grup / Members of the group:

   

 

Index


 Publicacions

 

2016 2015 2014 20132012; 20112010

200920082007200620052004 2003;  2002;  2001;  2000;  

1999;  1998;  1997;  

 

Index

 

 


Participació en Projectes de I+D finançats en convocatòries públiques en els

darrers anys.

(nacionals i/o internacionals)

 

                                                                                      

 

 

                                                        

 

 

 

Index


Col·laboracions nacionals i internacionals

 

ALEMANYA

- IFW, Dresden, (Prof. J. Eckert)

- AWE, University of Ulm, (Prof. H. Fecht)

- Max Plank Institut, Stuttgart, (Prof. H.E. Schaefer)

 

BULGARIA

- Department of Chemistry, University of Sofia “St K.Ohridski”, (Prof T.G.Spassov)

 

CROACIA

- Department of Physics. Zagreb. (Prof. A. Tonejc)

 

FRANÇA

- Institut National Polytechnique de Grenoble. (Prof. A.R. Yavari)

- Ecole de Mines de Nancy. (Prof. G. Le Caër)

- Diffaction Group, ESRF, (Prof. A. Kvick)

- Nanomaterials Research Group, University of technology Belford-Montbéliard, (Dr. E. Gaffet)

 

GRAN BRETANYA

- Department of Materials Science and Metallurgy. Cambridge University. (Prof. A.L. Greer)

- Department of Engineering Materials, Sheffield University, (Prof. H. Davies)

 

HONGRIA

- Inst. for Solid State Physics and Optics, HAS, (Prof. L.K. Vargas)

 

ITALIA

- Dipartimento di Ingegneria dei Materiali. Universitá di Trento. (Dr. S. Gialanella)

- Dipartimento di Chimica IFM, Universitá degli Studi di Torino, (Dr. M. Baricco)

- Dipartamento di Chimica, Universitá di Sassari (Dr. G. Mulas)

 

ESPANYA

- CENIM, CSIC, (Prof. David G. Morris y Maria Antonia Morris Muñoz)

- Instituto de Magnetismo Aplicado, Lab. “Salvador Velayos” UCM-RENFE-CSIC, (Prof. Antonio Hernando)

 

POLONIA

- Department of Electronic Microscopy, Polish Academy of Sciences, (Prof. J. Dutkiewicz)

 

RUSSIA

- Ufa State Aviation Technology University, (Prof. R.Z. Valiev)

- Institute of Solid State Physics, RAS, (Dr. B. Straumal)

- Institute of Problems of Mechanical Engineering, RAS, (Prof. I.A. Ovid’ko)

- Institute of Strength Physics and Materials Science, RAS, (Prof. Y.R. Kolobov)

 

 

Index